Danskernes kostvaner 2003-2008

I perioden 2003-2008 blev der indsamlet data om danskernes kost fra 4431 deltagere i alderen 4-75 år. Disse resulter er præsenteret i rapporten Danskernes kostvaner 2003-2008 fra DTU Fødevareinstituttet. Data er selvrapporterede.

Der blev samtidig indsamlet oplysninger om deltagernes fysiske aktivitet og om baggrundsforhold. Interview og udlevering af kostspørgeskemaer med tilhørende instruktion blev gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Denne rapport præsenterer resultater for indtag af næringsstoffer og hovedgrupper af fødevarer.