Danskernes Kostvaner 2000-2002

I perioden 2000-2002 blev der indsamlet data om danskernes kost fra fra 4120 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 4-75 år. Disse resulter er præsenteret i rapporten Danskernes kostvaner 2000-2002 fra DTU Fødevareinstituttet. Data er selvrapporterede.

Der blev samtidig indsamlet oplysninger om deltagernes fysiske aktivitet og om baggrundsforhold. Interview og udlevering af kostspørgeskemaer med tilhørende instruktion blev gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Denne rapport præsenterer resultater for indtag af næringsstoffer og hovedgrupper af fødevarer.