Danskernes kostvaner 2011-2013

Undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet med knapt 4000 deltagere i alderen 4-75 år.

Undersøgelsen fra DTU Fødevareinstituttet viser at på fødevareniveau er der hos børn og voksne sket en både positiv udvikling i form af et øget indhold i kosten af (fiberfattige) grøntsager og fisk og et skift i mælkeprodukterne til de fedtbegrænsede varianter samt et fald i de sukkersødede sodavand og en negativ udvikling i form af et fald i kostens indhold af kartofler og rugbrød samt et mindre fald i frugt og grove, fiberrige grøntsager. For hele populationen ses en stigning i kostens indhold af kød og kødprodukter, der blandt andet bidrager til en lille øgning i kostens indhold af salt. Særligt for voksenkosten skal fremdrages et øget indhold af fuldfed ost og fedtstoffer, der bidrager til et ugunstigt fedtsyremønster. Sammenfattende om såvel børne- som voksenkosten kan det konstateres, at kostens fedtindhold er stigende, mens sukkerindholdet er faldet, sandsynligvis primært begrundet i det faldende indtag af sukkersødede sodavand.

I den seneste kostundersøgelse ”Danskernes Kostvaner” fra DTU Fødevareinstituttet, som er baseret på målte data, var der 53% af mændene og 44% af kvinderne, der havde overvægt. Andelen af overvægtige kvinder er steget fra 39% i undersøgelsen fra 2005 og op til 44% i undersøgelsen i 2013.

En dansk gennemsnitskost hos børn består af på 15% protein, 51% kulhydrat og 34% fedt, hvor kosten for voksne danskere over 16 år bestod af 16% protein, 46% kulhydrat og 28% fedt. Børn i alderen 4-14 år indtager et gennemsnitlig KJ-indtag dagligt på 8383 (2004 kcal) og for deltagere over 15 år var gennemsnittet 9718 KJ (2323 kcal) dagligt. I perioden 2011-2013 indtog mændene i gennemsnit 11122 KJ (2658 kcal) dagligt og kvinderne 8398 KJ (2007 kcal) dagligt.

Danskerne undtager i seneste undersøgelse fra 2011-2013 gennemsnitlig 63 gram fuldkorn dagligt. Endvidere indtages der i gennemsnit mejeriprodukter (mælk og mælkeprodukter) på omkring 500 gram dagligt for børn i alderen 4-9 år og 19 gram ost, ca. 420 gram dagligt for de 10-17-årige og 27 gram ost og 325 gram dagligt for voksne og 35 gram ost.
I danskernes kostvaner er det beskrevet en stigende tendens i indtaget af kød og kødprodukter for alle grupper, undtagen hos drenge i alderen 4-9 år, hvor der er sket et lille fald i perioden.

I seneste undersøgelse fra 2011/13 spiser mænd i gennemsnit 172 gram kød om dagen (hvilket svarer til 1204 gram om ugen), kvinder spiser i gennemsnit 99 gram om dagen (693 gram om ugen). For børnene i alderen 10-17 år er der er gennemsnit på 120 g om dagen (840 gram om ugen) og for børnene i alderen 4-9 år er der et gennemsnit på 87 gram om dagen (609 gram om ugen).

Gennemsnittet for børn i alderen 4-9 år er 16 g fisk eller fiskeprodukter pr dag (112 g om ugen), for børn i alderen 10-17 år er gennemsnittet 15 gram (105 gram om ugen) og for voksne er gennemsnittet 37 gram dagligt (259 gram om ugen).

For indtag a grønt lå gennemsnittet hos børn på 157 gram dagligt for de 4-9-årige og på 144 gram hos aldersgruppen 10-17 år. Fra seneste undersøgelse (2011-2013) var, der gennemsnitlig for voksne et indtag af 199 gram grøntsager dagligt, hvor kvinder spiste 206 gram mens mænd spiste 191 gram. Ifølge Danskernes kostvaner er der også sket et fald i indtaget af frugt fra 2000-02 til 2011-13. For frugtindtag ses der et fald i indtaget. For de 4-9-årige er gennemsnittet på 188 gram dagligt, og for de 10-17-årige er det et gennemsnit på 141 gram dagligt. Kvinder indtager mest, med et gennemsnit på 212 gram pr dag. For mændene er tallene 166 gram pr dag.

I Danskernes kostvaner fra 2011-13 var et gennemsnitlig indtag af tilsat sukker på 10 E% hos børn i alderen 4-9 år, og 11% hos børn i alderen 10-17 år. For de voksne var det i gennemsnit 8 E%. I gennemsnit indtages der 35 gram sukker fra slik, chokolade, sodavand og kager dagligt hos børn i alderen 4-9 år, 38 gram hos børn i alderen 10-17 år, 35 gram for kvinder og 38 gram hos mænd

Se også:

Danskernes kostvaner 2005-08

Danskernes kostvaner 2000-02