SAMMEN OM MAD på Folkemødet

Rådet for sund mad arrangerer sammen med medlemsorganisationer og andre interesserede SAMMEN OM MAD scenen på Folkemødet 2023. Formålet med scenen er at sætte mad, måltider og sundhed på dagsordenen.

Ambitionen for SAMMEN OM MAD scenen på Folkemødet er at sætte mad, måltider og sundhed højere op på den politiske dagsorden samt at skabe stærkere relationer mellem interessenter.

SAMMEN OM MAD scenen danner ramme for, at organisationer, der arbejder inden for feltet af mad, måltider og sundhed, selvstændigt og sammen med Rådet for sund mad, kan gøre sig synlige på Folkemødet.

Forbrugerekspert Anne Glad er scenens moderator og med hendes store kendskab til danskernes madvaner, er hun den helt rigtige til at føre publikum og debattører godt igennem vores program.

Fagligt og folkeligt samlingspunkt for mad, måltider og sundhed

Vores fælles madscene bliver Folkemødets faglige og folkelige forum for debatter inden for mad og sundhed. Det sker i et fællesskab mellem organisationer, faglige som kommercielle, der beskæftiger sig i feltet af mad, måltider og sundhed.

Scenens debatter og arrangementer udvikles i samarbejde mellem de medvirkende organisationer med udgangspunkt i en fælles dagsorden om madens rolle i en sund omstilling i Danmark.

Mad og måltider som løftestang for sundere liv

Det er et strategisk indsatsområde for Rådet for sund mad at sætte fokus på mad, måltider og sundhed i den offentlige debat. SAMMEN OM MAD scenen på Folkemødet, er en oplagt mulighed for at skabe debat om, hvordan vi får alle danskere til at spise sundere. Rådets tre programmer bliver rammen for debatter og aktiviteter på scenen.

Se det fulde program for SAMMEN OM MAD scenen 2023

Er du interesseret i SAMMEN OM MAD scenen ?

Kontakt Rådets sekretariatschef Claus Egeris, hvis du vil høre mere om scenen og mulighederne for at deltage.

Vi håber, vi ses på Kampeløkke Havn – E13

Læs opsamling og stemninger fra SAMMEN OM MAD scenen 2023