Sundere 0-16-årige børn i kommunen

– implementering af vidensbaserede anbefalinger

I projekt ”Sundere 0-16–årige børn i kommunen” ønsker Rådet for sund mad i samarbejde med landets kommuner og andre vigtige aktører at bidrage til at forebygge overvægt og fremme sundhed og trivsel blandt børn i alderen 0-16 år. Projektet tager afsæt i vidensgrundlaget fra Sundhedsstyrelsens fire forebyggelsespakker om overvægt, mad og måltider, fysisk aktivitet og mental sundhed og gode erfaringer fra landets kommuner.

Sunde rammer for børn og unge i kommunerne

Mange faktorer spiller ind på de 0-16-åriges sundhed og trivsel, og overvægt udvikles i et komplekst samspil mellem både individuelle og samfundsmæssige forhold. Der er derfor behov for, at vi står sammen om at løfte opgaven med at sikre sunde rammer for vores børn og unge.

Kommunen har ansvaret for sundhedsfremme og den primære forebyggelse, men det kan være væsentligt at inddrage en lang række andre aktører i indsatsen. De kan alle på hver deres måde og med hver deres udgangspunkt bidrage i indsatsen for at sikre de 0-16-åriges sundhed og trivsel gennem hele barndommen og ungdommen.

Projektet lægger derfor i gennemførelsen stor vægt på det brede partnerskab og samskabelse med kommunerne.

Implementering af anbefalinger fra forebyggelsespakkerne

Sundhedsstyrelsen har udviklet vidensbaserede forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunerne, der kan understøtte prioritering og kvalitetsudvikling i det kommunale forebyggelsesarbejde.

Forebyggelsespakkerne peger blandt andet på vigtigheden af at skabe en sammenhængende, langsigtet og effektiv indsats ved et samarbejde på tværs af private og offentlige aktører, hvis kommunerne skal lykkes med deres indsats.

Rådet for sund mad vil med projektet udforske, hvordan man i kommunen kan arbejde på tværs af forvaltninger og aktører, ud fra de vidensbaserede anbefalinger som forebyggelsespakkerne udgøres af, for at give børn og unge en sundere barndom og ungdom.

Projekts 3 faser

Projektet er inddelt i tre faser. De første to indledende faser gennemføres i 2020-2022

Fase 1

Gennemførelse af en indledende kvalitativ afdækning af hvordan og i hvilket omfang man i 10 kommuner arbejder med at implementere anbefalingerne fra de fire forebyggelsespakker.

Fase 2

Etablering af projektpartnerskab samt afholdelse af workshop og møder.

Først er der blevet afholdt en workshop for praktikere og fagfolk i kommunen, dvs. medarbejdere fra relevante forvaltninger og fra skoler, institutioner mm., der er i kontakt med børnene og deres familier i hverdagen, samt andre lokale aktører. Workshoppen blev afholdt torsdag den 23. september 2021

Dernæst er der blevet afholdt møder med kommuner og andre aktører.

Det overordnede formål med workshoppen og de supplerende møder har været at konkretisere, kvalificere og styrke designet af partnerskabsprojektet, der i projektets fase 3 ønskes gennemført i udvalgte projektkommuner.

Fokus på workshop og møder har bl.a. været samskabelse med kommuner og aktører for at få belyst metoder og indsatser til implementering af anbefalingerne fra de fire forebyggelsespakker i kommunerne.

Novo Nordisk Fonden har bevilliget midler til fase 2.

Fase 3

På baggrund af de indledende faser ønsker Rådet for sund mad at gennemføre et partnerskabsprojekt med tre projektkommuner. Idéen med partnerskabsprojektet er at udvikle modeller for, hvordan anbefalingerne fra de fire forebyggelsespakker kan implementeres i en kommune gennem en multikomponent indsats.

Resultater og dokumenter

Indledende kvalitativ afdækning

Opsamling på workshop afholdt 23.09.2021

Bilag til opsamling på workshop 23.09.2021

Afsluttende opsamling

Stemningsvideo fra workshop 23. september 2021

Læs mere om workshoppen her og se programmet her.

Sundere 0-16-årige i kommunen gennemføres som del af Rådets program Generation Sund.