Sundere 0-16-årige illustreret ved fem æg

Sundere 0-16-årige i kommunen

I projektet Sundere 0-16–årige ønsker Rådet i samarbejde med landets kommuner at udvikle good practice for at forebygge overvægt og fremme sundhed og trivsel blandt børn i alderen 0-16 år. Projektet tager afsæt i vidensgrundlaget fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og gode erfaringer fra landets kommuner.

Sunde rammer for børn og unge

Mange faktorer spiller ind på de 0-16-åriges sundhed og trivsel, og overvægt udvikles i et komplekst samspil mellem både individuelle og samfundsmæssige forhold. Der er derfor behov for, at vi står sammen om at løfte opgaven med at sikre sunde rammer for vores børn og unge.

Kommunen har ansvaret for sundhedsfremme og den primære forebyggelse, men det kan være væsentligt at inddrage en lang række andre aktører i indsatsen. De kan alle på hver deres måde og med hver deres udgangspunkt bidrage i indsatsen for at sikre de 0-16-åriges sundhed og trivsel gennem hele barndommen og ungdommen. Projektet lægger derfor i gennemførelsen stor vægt på det brede partnerskab og samskabelse med kommunerne.

Implementering af vidensbaserede anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har udviklet vidensbaserede forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunerne, der kan understøtte prioritering og kvalitetsudvikling i det kommunale forebyggelsesarbejde. Forebyggelsespakkerne peger blandt andet på vigtigheden af at skabe en sammenhængende, langsigtet og effektiv indsats ved et samarbejde på tværs af private og offentlige aktører, hvis kommunerne skal lykkes med deres indsats. Rådet for sund mad vil med projektet udvikle modeller for, hvordan man i kommunen kan arbejde på tværs af forvaltninger og aktører og ud fra det vidensgrundlag, som forebyggelsespakkerne bygger på, for at give børn og unge en sundere barndom.

Sundere 0-16-årige i kommunen gennemføres som del af Rådets program Generation Sund