Tre børn spiser mad i daginstitution

Mad og måltider i daginstitutioner

Målet med Mad og måltider i daginstitutioner var via en professionalisering af personalet i daginstitutionerne at fremme børns madmod og madglæde for derved at bidrage positivt til udviklingen af børnenes mad og måltidsvaner.

Mad og måltider i daginstitutioner var et samarbejdsprojekt i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad) med en række centrale aktører fra daginstitutionsarenaen.

Strukturer der fremmer børns mad- og måltidsvaner

Projektet havde til formål at videreudvikle strukturer, der fremmer børns mad- og måltidsvaner. Målet var via en professionalisering af personalet i daginstitutionerne at fremme børns madmod og madglæde for derved at bidrage positivt til udviklingen af børnenes mad- og måltidsvaner. Dette skal ske ved at skabe rammer, der støtter børn i at udvikle kompetencer, som de bringer i spil, når det kommer til mad og måltider. Sunde valg handler, som vi ved, ikke kun om rationelle beslutninger. Madvalg handler også om farver/udseende, genkendelighed, velsmag mm. Derfor er madmod, madglæde og handlekompetence tre centrale begreber, som indsatsen tager afsæt i.

Kompetenceudvikling af pædagogisk personale med fokus på madglæde, madmod og handlekompetence

Indledningsvis etableres et videnskabeligt vidensgrundlag kombineret med et vidensgrundlag baseret på ”best practice”. Med afsæt i vidensgrundlagene udvikles et koncept for kompetenceudvikling af pædagogisk personale med fokus på madglæde, madmod og handlekompetence. Konceptet afprøves i et udvalgt antal institutioner fordelt på en række kommuner. Efterfølgende tilpasses konceptet med henblik på at udbrede konceptet til institutioner nationalt.

Se Rådets publikation Madleg for mere inspiration eller besøg styrkmaddannelse.dk

Mere viden om mad og måltider i dagtilbud

På denne side har vi samlet viden om mad og måltider i dagtilbud fra Rådets vidensoverblik.