Madleg giver inspiration til maddannelse madmod og madglæde

Madleg – inspiration til maddannelse, madmod og madglæde [3. udgave]

Madleg er udviklet til daginstitutioner som ønsker at arbejde med maddannelse, madmod og madglæde og udgivet af Rådet for sund mad.

Vuggestue- og børnehavebørn bruger hver dag en del tid i daginstitutionen på måltider. Børnene får dækket op til 70 pct. af deres daglige energibehov, mens de er i daginstitution. Maden og måltiderne kan bruges til at styrke børnenes trivsel, udvikling, læring og maddannelse, uanset om institutionen har en madordning eller børnene har madpakker med. I den styrkede pædagogiske læreplan lægges vægt på, at det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen – også i hverdagsrutinerne. Her er det oplagt at arbejde med de daglige måltider ved at knytte dem til læreplanstemaerne.

Madleg inspirerer til maddannelse, madmod og madglæde

Med inspirationskataloget Madleg ønsker Rådet for sund mad at inspirere landets daginstitutioner til at sætte fokus på mad- og måltidskulturen og arbejde med maddannelse. Det skal hjælpe til, at børnene udvikler madmod og madglæde. Maddannelse er et centralt begreb i dette inspirationshæfte. Rådet for sund mad ser maddannelse som en livslang proces, der kvalificerer kompetencer i forhold til måltider, hvad enten vi taler om valg af mad, viden om mad, madlavning eller samvær og kommunikation om spisning.

Tværfagligt samarbejde

Pædagogiske medarbejdere, madprofessionelle og forældre kan sammen påvirke næste generations måltidskultur. Derfor fremhæver Madleg betydningen af at formulere fælles visioner og retningslinjer for mad- og måltidspædagogikken og har fokus på betydningen af samarbejdet mellem kontor, køkken og stue samt på samarbejdet med forældrene.

Undervisningsmateriale til uddannelser der arbejder med maddannelse

Madleg kan også bruges i undervisningen på uddannelserne til pædagogisk assistent, pædagog, ernæringsassistent, ernæringsteknolog, professionsbachelor i sundhed og ernæring mv. samt på AMU-kurser og anden efteruddannelse for madprofessionelle og pædagogiske medarbejdere.

Om madleg

Madleg beskriver syv elementer i maddannelsen og deres sammenhæng med de pædagogiske læreplaner. Hovedvægten er lagt på konkrete aktiviteter som inspiration til arbejdet med maddannelse. Grundlaget for publikationen er litteraturstudier og viden indhentet i det daglige arbejde med mad og måltider i en række daginstitutioner i København, Fåborg-Midtfyn og Vejle Kommune. Madleg er et resultat af et samarbejde i regi af Rådet for sund mad med deltagelse af: University College Lillebælt, FOA, Kost og Ernæringsforbundet, Landbrug & Fødevarer, Madkulturen, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune samt Fødevarestyrelsen.

3. udgave

Madleg udkom første gang i starten af 2016. Siden er den pædagogiske læreplan blevet revideret. Madleg er siden blevet opdateret, så den spiller sammen med de pædagogiske mål i den styrkede pædagogiske læreplan.

3. udgave af Madleg indeholder en opdateret version af Maddannelsesblomsten, der foruden at anvise forskellige temaer til arbejdet med maddannelse, ligeledes har fokus på dannelseselementer som at kunne, at vide, at gøre og at udvikle. Ligeledes er medtaget mere værdibårne principper som deltagelse, mangfoldighed, etik, fællesskab og æstetik