UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019

UNG19 EUD fra Steno Diabetes Center er en landsdækkende, tværsnitsundersøgelse blandt 6.119 erhvervsskoleelever. Undersøgelsen er repræsentativ på regionsniveau og for erhvervsuddannelsernes fire hovedområder. Desuden inkluderer den både hovedforløbs- og grundforløbselever samt EUD- og EUX-elever. I alt 6.119 elever har deltaget, og resultaterne i form af data om deres sundhed og trivsel præsenteres i denne rapport.

Kost

I alt 24% erhvervsskoleelever spiser dagligt frugt og 29% spiser dagligt grøntsager. De største andele ses på hovedområdet Omsorg-Sundhed-Pædagogik sammenlignet med de tre øvrige hovedområder. Der er en højere forekomst af kvindelige elever, der dagligt spiser frugt og grønt sammenlignet med mandlige elever. Der er betydeligt større andele, som dagligt spiser frugt eller grønt, blandt de ældre elever (26+-årige) sammenlignet med de yngre elever (18-25-årige). Omkring hver tiende erhvervsskoleelev spiser dagligt slik, chokolade eller kage (9%), og hver femte drikker sodavand dagligt (20%). Cirka én ud af fire erhvervsskoleelever drikker energidrikke mindst 2-4 gange om ugen (28%) og én ud af seks drikker proteindrikke mindst 2-4 gange om ugen (17%). Det gør sig særligt gældende blandt elever på Teknologi-Byggeri-Transport og Kontor-Handel-Forretningsservice sammenlignet med de to øvrige hovedområder – og i langt højere grad blandt mandlige end kvindelige elever. Andelen, der drikker proteindrikke mindst 2-4 gange om ugen, er faldende med stigende alder. Hver fjerde erhvervsskoleelev spiser sjældent eller aldrig morgenmad på hverdage (26%). I alt seks ud af ti erhvervsskoleelever vil gerne spise sundere (61%). Dette gælder særligt blandt elever på Omsorg-Sundhed-Pædagogik og Kontor-Handel-Forretningsservice sammenlignet med de øvrige to hovedområder.

Vægt

I alt 39% erhvervsskoleelever har overvægt (BMI>=25), heraf 14% med svært overvægt (BMI>=30). Den største andel af elever, der har overvægte, er på hovedområdet Omsorg-Sundhed-Pædagogik, mens den mindste andel er på Kontor-Handel-Forretningsservice. Andelene, som har overvægt, er betydeligt stigende med alderen, og der er en højere forekomst blandt EUD-elever sammenlignet med EUX-elever. På landsplan er de største andele af elever, der har overvægt, i Region Sjælland og i Region Nordjylland set i forhold til de øvrige tre regioner.