UNG19

UNG19 er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse fra Statens Institut for folkesundhed og Syddansk Universitet om sundhedsadfærd, trivsel og helbred blandt knapt 30.000 unge på gymnasiale uddannelser i Danmark. Gymnasiale uddannelser dækker over Almen Studentereksamen (STX), Højere Forberedelseseksamen (2-årig HF), Højere Handelseksamen (HHX) og Teknisk Studentereksamen (HTX).

Undersøgelsen fra 2019 viser, at på HF har 33 % blandt drenge og 27 % blandt piger overvægt. På HTX har 19 % drenge og 17 % piger overvægt. På HHX har 16 % drenge og 10 % piger overvægt. Den laveste andel findes STX-elever, hvor 13 % drenge og 11 % piger har overvægt.

Undersøgelsen har også kigget på, hvor mange der selv synes de er for tykke. 38 % blandt drenge og 64 % blandt piger på HF synes, at de er for tykke, mens de tilsvarende andele er henholdsvis 34 % og 59 % blandt HTX-elever, 25 % og 54 % blandt HHX-elever og 23 % og 52 % blandt STX-elever.

Andelen af elever, som har et hyppigt indtag af frugt og grøntsager, er generelt større blandt piger end blandt drenge, mens en større andel blandt drenge indtager fastfood, sodavand med sukker og energidrik end blandt piger. Andelen af elever, der spiser morgenmad hver dag, er 59 % blandt HTX-elever, 58 % blandt STX-elever, 53 % blandt HHX-elever og 41 % blandt HF-elever.

Find rapporten UNG19 her.

Læs også om forgængeren Ungdomsprofilen 2014 her.