I madklub på kollegiet mødes unge og laver mad sammen for at fremme fællesskabet

Madklub på kollegiet

Projektet Madklub på kollegiet uddannede “madlavningsambassadører” og gennemførte fællesspisninger på kollegier. Formålet var at øge de unges måltidskompetencer og styrke fællesskab.

Fællesskab på kollegier gennem maden

Mens madkundskab har haft sin faste plads i folkeskolens læringsplaner gennem generationer, har meget lidt fokus været rettet mod madlæring blandt unge. Man kan tale om et læringshul fra madkundskab i folkeskolen til de unge for alvor får forpligtende måltidsfællesskaber i form af eksempelvis parforhold og familie. Fra forskningen ved vi, at gode sanselige oplevelser, og det at indgå i et forpligtende måltidsfællesskab, fremmer lysten til at lave og spise sund mad. Det er motiverende at lave mad til andre end sig selv. Appetitten på god og sund mad fremmes, når man oplever duften og smagen af den i sin egen hverdag. Vi ved også, at mange kollegiekøkkener rundt om i landet repræsenterer et ofte uudnyttet potentiale for madlæring og etablering af måltids- og madlavningsfællesskaber blandt unge, der er flyttet hjemmefra, men som endnu ikke har stiftet egen familie.

Det skal være nemt at spise sundere

Projektet formål var at stimulere madlavningslyst, råvarekendskab, tilberedningskompetencer og fællesspisning blandt unge med afsæt i en ”madambassadør-tænkning”. Det overordnede formål er at bidrage til, at det bliver nemt at spise sundere måltider i Danmark. Projektet blev gennemført i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad) i et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen, Arla, De Samvirkende Købmænd og Aalborg Universitet samt fire kollegier og REMA-butikker i Storkøbenhavn .

Inspiration til detailhandlen

På baggrund i de indhøstede erfaringer fra projektet udarbejdes en række begrundede modeller til inspiration for andre detailhandelsbutikker, der ønsker aktivt at indgå i arbejdet med at fastholde og udvikle unges varekendskab, madlavningskompetencer og madlavningslyst.

Stimulerer madlavningslyst, råvarekendskab, kompetencer og fællesspisning blandt unge

Efter projektet udarbejdede Aalborg Universitet en evalueringsrapport. Rapporten viser, at projektet lykkes med at stimulere madlavningslyst, råvarekendskab, tilberedningskompetencer og fællesspisning blandt unge.

Du kan finde evalueringsrapporten her.