I madklub på kollegiet mødes unge og laver mad sammen for at fremme fællesskabet

Madklub på Kollegiet – evaluering

Evaluering af Madklub på kollegiet viser, at projektet lykkes med at stimulere madlavningslyst, råvarekendskab, tilberedningskompetencer og fællesspisning blandt unge.

Pilotprojektet Madklub på Kollegiet blev sat i gang juni 2016 med afslutning december 2017 som et samarbejdsprojekt i regi af Måltidspartnerskabet [nu Rådet for sund mad] i et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen, Arla, De Samvirkende Købmænd og Aalborg Universitet samt fire kollegier og REMA-butikker i Storkøbenhavn .

Evalueringsrapport

Stimulerer madlavningslyst, råvarekendskab, kompetencer og fællesspisning blandt unge

Formålet med Madklub på kollegiet har været ”at stimulere madlavningslyst, råvarekendskab, tilberedningskompetencer og fællesspisning blandt unge med afsæt i en ”madambassadør-tænkning” med henblik på at vurdere, om de indhøstede erfaringer fra projektet vil give anledning til at udvikle et landsdækkende koncept til inspiration for andre detailhandelsbutikker, der ønsker aktivt at indgå i arbejdet med at fastholde og udvikle unges varekendskab, madlavningskompetencer og madlavningslyst. I projektperioden er der blevet uddannet 15 unge, fordelt på 13 kollegiekøkkener fra 4 forskellige kollegier i det storkøbenhavnske område. Undervisningen er – på baggrund af input fra beboerne – blevet gennemført af faglærte kokke fra Hotel- og Restaurantskolen i form af 3 undervisningsgange. Som et element i forløbet har deltagerne efterfølgende selv skulle stå for tilberedning og afvikling af en række fællesmåltider sammen med de andre beboere