lille pige der har æg som øjne

Børn & Mad – et netværk om mad og måltider i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner

I dette netværk går en række af Rådets partnere sammen om at skabe et forum for sparring og netværk. Netværket er målrettet de af Rådets partnere, der har interesse i og arbejder med mad og måltider i daginstitutioner, skoler, fritidsinstitutioner og lignende.

Målet er, at netværket bidrager til at skabe bedre synergi mellem de mange initiativer, der findes på området og deler nyeste viden på området.

Flere af Rådets medlemmer arbejder allerede i dag med mad og måltider i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner på forskellig vis. De eksisterende initiativer kan ved fælles kraft forfines, og netværket kan bidrage til, at de kan nå endnu bredere ud. Gennem aktiviteterne i netværket kan medlemmerne måske også få ideer til nye initiativer.

Netværket mødes 3-4 gange årligt. Møderne kan fx have fokus på medlemmernes kommende relevante initiativer. Eller der kan vælges temaer relateret til mad og måltider i skoler og institutioner.

Netværk for mad og måltider i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner gennemføres som en del af Rådets program Generation Sund