Ny udgave af Madleg

Med Madleg kan daginstitutioner få inspiration til at arbejde med maddannelse, madmod og madglæde.

Madleg blev første gang udgivet i 2016 og er nu blevet opdateret i en 3. udgave.

3. udgave af Madleg indeholder en opdateret version af Maddannelsesblomsten, der foruden at anvise forskellige temaer til arbejdet med maddannelse, ligeledes har fokus på dannelseselementer som at kunne, at vide, at gøre og at udvikle. Ligeledes er medtaget mere værdibårne principper som deltagelse, mangfoldighed, etik, fællesskab og æstetik

Madleg inspirerer til maddannelse, madmod og madglæde

Vuggestue- og børnehavebørn bruger hver dag en del tid i daginstitutionen på måltider. Børnene får dækket op til 70 pct. af deres daglige energibehov, mens de er i daginstitution. Maden og måltiderne kan bruges til at styrke børnenes trivsel, udvikling, læring og maddannelse, uanset om institutionen har en madordning eller børnene har madpakker med.

Med inspirationskataloget Madleg ønsker Rådet for sund mad at inspirere landets daginstitutioner til at sætte fokus på mad- og måltidskulturen og arbejde med maddannelse.

I den styrkede pædagogiske læreplan lægges vægt på, at det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen – også i hverdagsrutinerne. Her er det oplagt at arbejde med de daglige måltider ved at knytte dem til læreplanstemaerne.