Kostnotat om særlige kosthensyn i behandling på døgninstitutioner

Et nyt kostnotat, udarbejdet af Kost og Ernæringsforbundet, sætter fokus på særlige kosthensyn i forhold til behandling på Godhavn.

Kostnotat for Godhavn

Mad og måltider har stor betydning for børn og unges sociale og psykiske udvikling. Den erfaring har fået yderligere opmærksomhed gennem projektet Godhavn 360 grader, som behandlingsinstitutionen Godhavn har gennemført i samarbejde med Måltidspartnerskabet, Kost og Ernæringsforbundet og Meyers Madhus.

Maden har altid fået opmærksomhed på Godhavn, men med Godhavn 360 grader er viden om mad og måltiders betydning delt mellem alle medarbejdere. Det er bl.a. sket gennem arbejdet på et måltidskodeks.

Kostnotat tager fat i de særlige udfordringer

Projektet sætter desuden fokus på de særlige kostudfordringer, som mange af beboerne har som en konsekvens af diagnoser og brug af medicin, der kan nedsætte eller øge appetitten. Det skriver Kost og Ernæringsforbundet om på deres hjemmeside i forbindelse med lanceringen af Kostnotatet.

Kost og Ernæringsforbundet har i samarbejde med medarbejdere på Godhavn udarbejdet kostnotatet. Notatet supplerer mad- og måltidspolitikken med viden om de særlige hensyn til diagnoser, allergier, overvægt og undervægt som er en del af udfordringen for børn og unge på Godhavn. Eksempelvis har børn med ADHD ofte nedsat appetit, mens skizofreni kan få andre til at overspise.

Det kræver viden, men også opmærksomhed og rutiner og ikke mindst tid i hverdagen at gøre mad og måltider til et indsatsområde og imødekomme børn og unges ernæringsmæssige behov. Det er selvsagt en stor opgave, da der er mange børn og unge med mange forskellige behov.

Inspiration til andre behandlingsinstitutioner

Notatet er samtidig et oplæg til en handlingsplan, der skal gøre mad og måltider til en del af børn og unges individuelle behandling. Andre behandlingsinstitutioner kan bruge både Godhavns Måltidskodeks og notatet som inspiration til egne indsatser på mad- og måltidsområdet.

Læs mere på om Kostnotatet på Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside.