Smilende dreng illustrerer betydningen af mad og måltider for anbragte børn og unge

Godhavn 360 grader

I projektet Godhavn 360 grader, der blev gennemført i regi af Rådet for sund mad, satte man fokus på, hvordan mad og måltider kan inddrages i arbejdet med anbragte børn og unge på behandlingsinstitutionen Godhavn. Målet var at sikre fortsat høj kvalitet i institutionens kosttilbud, høj professionalisme i eget køkken og god trivsel for Godhavns beboere og ansatte.

Med projektet ønskede projektgruppen at gøre madlavning og måltider til et værdiskabende centrum for alle på Godhavn. Samtidig var ønsket at skabe en model, så andre institutioner nemmere kan arbejde med mad og måltider. Meyers Madhus var projektleder.

Godhavn er en døgnåben behandlingsinstitution og fungerer som en kostskole med gode institutionelle rammer for udsatte børn og unge. Her spiser og bor de og går i skole sammen. Institutionens anbragte børn og unge har mange forskellige baggrunde, udfordringer og erfaringer. Et vellykket samarbejde om Godhavns mad og måltider kan blive eksemplarisk. Det kan forhåbentlig skabe et grundlag for at arbejde med maden og måltidet som del af anbragte børn og unges sociale og psykiske udvikling.

Projektet inkluderer en afdækning af nuværende måltidspraksis, udarbejdelse af et måltidskodeks og kostnotat og lancering af kodekset med børn og unge fra Godhavn som værter. Børn og unge og ansatte på Godhavn blev inddraget fra start til slut, så de i høj grad er involveret i processen.

Måltidskodeks og kostnotat

Måltidskodeks er et vigtigt output og sætter fokus på sundhed, kulinarisk kvalitet og måltidskultur. Det er ambitionen, at måltidskodekset kan fungere som model for, hvordan mad og måltider kan understøtte børnene og de unges udvikling. Ikke kun på Godhavn, men også på andre institutioner i Danmark.

Som del af projektet har Kost og Ernæringsforbundet i tæt samarbejde med Godhavns personale udarbejdet et kostnotat. Kostnotatet fokuserer på særlige kosthensyn i forhold til diagnoser, medicin, allergier og overvægt/undervægt.