The Nordic Monitoring System 2011-2014

Denne rapport The Nordic Monitoring System 2011-2014, udarbejdet af Nordisk Ministerråd, indeholder data fra de to første undersøgelser, der går på tværs af de nordiske lande. Rapporten kigger på status og udvikling af bl.a. kostvaner, overvægt og fysisk aktivitet for borgere i Norden fra 2011-2014.

Rapporten beskriver resultaterne af den første (2011) og anden indsamling (2014) af selvrapporterede data i et fælles nordiske overvågningssystem for kost, fysisk aktivitet og overvægt. Der er indsamlet data om sundhedsadfærd og overvægt i 2011 og 2014 blandt 18.000 voksne og 5.000 børn i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det nordiske overvågningssystem viser, at vægtstatus er forskellig mellem de nordiske lande på trods af meget sammenlignelige samfundsstrukturer.

Blandt børn i alderen 7-12 år i 2014 havde Danmark den laveste andel med overvægt (11,6 %), mens Island havde den højeste (20,0 %). Danmark havde dog med 4,2 % den højeste andel med svær overvægt, mens Finland havde den laveste andel med 2,3 %.

Sverige havde i 2014 den laveste andel af voksne med overvægt (44,8 %), mens Island havde den højeste (59,6 %). Danmark havde næst færrest (47,3 %) med overvægt. Danmark havde til gengæld med 14,8 % den næst højeste andel af voksne med svær overvægt. Island havde den højeste andel med 21,0 %.