Sociale forskelle – Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

I denne rapporten fra DTU Fødevareinstituttet fokuseres på sociale forskelle samt udviklingen i de sociale forskelle ift. børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt. Herudover ses også på sociale forskelle i relation til voksnes kostvaner. Rapporten bygger på data som er indsamlet i 2005-2008.

Ønsket med denne rapport er, at den kan danne grundlag for indsatser, der kan være med til at reducere den sociale ulighed blandt børn og voksne ift. livsstil, herunder kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt.

Find rapporten hos DTU Fødevareinstituttet. Kig under år 2013.