Risikofaktorer for multisygdomme

I denne rapport Risikofaktorer for multisygdomme, udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, undersøges, hvilken betydning livsstilsrelaterede og socioøkonomiske risikofaktorer har for udviklingen af multisygdom.

Vigtige fund fra rapporten

Rapporten beskriver blandt andet, at svær overvægt er stærkt forbundet med øget risiko for multisygdomme, og at personer med kort uddannelse har større risiko for at få multisygdomme end personer med lang uddannelse.

Hent og læs rapporten