Rammer for mad og måltider i skolen

Aarhus Universitets Rammer for mad og måltider i skolen er et interventionsstudie af skolemad og måltidsrammer som betydningselement for elevers læringsforudsætninger, sundhed og trivsel.

Rapporten er funderet i en systematisk forskningskortlægning og i et interventionsstudie, hvor skolemad og måltidsrammer som betydningselement for elevers læringsforudsætninger, sundhed og trivsel er undersøgt. Interventionsprojektets metoder består af: 1) en longitudinel spørgeskemaundersøgelse gennemført på skoler med forskellige mad- og måltidspraksisser, 2) strukturerede observationer af måltidssituationer, 3) måling af elevers ’liking’, 4) vejning af madpakker, EAT-mad og mad på madskoler, 5) registrering af fødevaregrupper og fotos af mad før og efter skolemåltidet samt 6) ”d-2”-koncentrationstests

Gå på opdagelse i flere kilder om vægtstatus, mad- og måltidsvaner