Rammer for mad og måltider i skolen – En systematisk forskningskortlægning

I denne rapport Rammer for mad og måltider i skolen – En systematisk forskningskortlægning fra Aarhus Universitet kortlægges og sammenfattes forskningsbaseret viden, som kigger på rammer for mad og måltider i skolen og betydningen af dette ift. elevers sundhed og læringsforudsætninger.

Hent rapporten og få indblik i kortlægningen.