Nudging – Et overblik på fødevareområdet

Denne publikation fra Aarhus universitet er en gennemgang af videnskabelige studier, der behandler initiativer om nudging i forhold til fødevarekøb og spisevaner. Publikationen giver dermed et overblik over studier, igangværende eller afsluttede, som alle har fokus på nudging på fødevareområdet.

Få adgang til publikation her.

Rapporten blev bestilt af Fødevarestyrelsen med henblik på at få et vidensgrundlag for det fremtidige arbejde med nudging-initiativer i relation til Fødevarestyrelsens indsatser – f.eks. i forbindelse med Nøglehulskampagner og Måltidspartnerskabet [nu Rådet for sund mad].

Se initiativer og rapporter om nudging i regi af Måltidspartnerskabet/Rådet for sund mad her.