Literature review on factors influencing parental dietary habits

Et litteraturstudie fra MAPP Centret, Aarhus Universitet, der giver en gennemgang af litteraturen om, hvordan forældreskab påvirker sundhedsværdien af spiseadfærd. Rapporten har fokus på de vigtigste faktorer for indflydelse og barrierer for sundere spisning, rapporteret af forældre, i peer-reviewed studier.

Få de vigtigste pointer fra litteraturstudiet i denne infografik.

Læs også rapport om, hvordan overgangen til forældreskab påvirker den opfattede sundhedsværdi af spiseadfærd.