Kvalitetsindeks 2018 – fokus på udespisning

Med afsæt i et ønske om at nutidens og fremtidens generationer af forbrugere får større viden om og fokus på madkvalitet, har Miljø- og Fødevareministeriet bedt MAPP Centret ved Aarhus Universitet om at udvikle et Kvalitetsindeks. Indekset dokumenterer, hvad der påvirker danske forbrugeres opfattelser af fødevare- og måltidskvalitet, og hvordan de ændrer sig over tid.

Kvalitetsindeks 2018 bygger på en konceptuel model, der beskriver forbrugernes kvalitetsopfattelser som et samspil mellem forhold, der vedrører købssituationen og madlavnings/spisesituationerne og forhold vedrørende betalingsvillighed og tilfredshed. Ud over inddragelsen af de aktuelle trends er den empiriske analyse af denne model i 2018 inddrages barrierer vedrørende tid og økonomi.

Rapporten indeholder også en udespisningsundersøgelsen. Her blev der indsamlet data om forbrugernes opfattelser af barrierer for udespisning, forhold, der vedrører valget af restaurant, og forhold der vedrører selve spiseoplevelsen.

Kig nærmere på Kvalitetsindeks 2018 – Fokus på udespisning