Kortlægning af livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt i regioner og kommuner

Rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed er en kortlægning af, hvilke tilbud om livsstilsintervention der findes i landets kommuner og regioner til børn og voksne med svær overvægt. Da mange kommunale indsatser til børn og voksne ikke skelner mellem overvægt og svær overvægt, indgår også tilbud til børn og voksne med overvægt i oversigten.

Hent rapporten her.