Forebyggelse – ifølge danskerne

Denne rapport fra Mandag Morgen og TrygFonden beskriver danskernes holdninger til følgende 4 emner:

  • Opbakning: Hvor stor er tilslutningen til forebyggelse?
  • Ansvar: Hvem har ansvaret for, at borgerne lever sundt?
  • Syn på sundhed: Hvad opfatter danskerne som et godt og sundt liv?
  • Redskaber: Hvilke tiltag ser danskerne mest perspektiv og rimelighed i?

Vigtige konklusioner

Der fremlægges flere vigtige konklusioner i rapporten. Nogle af dem fremhæves herunder:

  • danskerne ser sundhed som et individuelt ansvar, men i høj grad en kollektiv opgave
  • danskerne bakker op om forebyggelse
  • danskerne har en bred opfattelse af sundhed
  • danskerne bakker op om mange forskellige typer af tiltag

Læs rapporten Forebyggelse- ifølge danskerne.