Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

Rapport fra Vidensråd for forebyggelse, hvis hovedformål har været at gennemgå den videnskabelige litteratur om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge målt på, hvorvidt en afprøvet indsats resulterede i, at færre børn og unge med normalvægt udvikler overvægt. Ud fra denne gennemgang har det været hensigten at give råd om og forslag til konkrete indsatser målrettet den enkelte, familier, institutioner, lokalsamfund og samfundet som helhed, som kunne bidrage til at forebygge overvægt blandt børn og unge i Danmark. Derudover har arbejdsgruppen i lyset af resultaterne fra gennemgangen peget på områder, hvor vi mangler mere viden, og hvor yderligere forskning og afprøvning af indsatser vil kunne skabe et bedre grundlag end det foreliggende.

Samlet har gennemgangen af litteraturen vist, at der endnu ikke er opnået overbevisende belæg for indsatser, der er effektive til at forebygge, at børn med normalvægt udvikler overvægt. Man har inden for enkelte arenaer fundet, at indsatser på kort sigt kunne påvirke vægtudviklingen blandt børn med normalvægt eller overvægt.

Forfatterne ræsonnerer, at det er helt afgørende at fastslå, at de forgæves forsøg på at forebygge udvikling af overvægt hos børn og unge ikke kan bruges som begrundelse for at undlade at arbejde med at forbedre børn og unges muligheder for at leve sundt i forhold til alle de kendte risikofaktorer for udvikling af overvægt. Det er derfor fortsat vigtigt, at generelle sundhedsfremmende indsatser bygger på de eksisterende sundhedsanbefalinger for kost, amning, fysisk aktivitet, søvn, skærmtid mm. samt at der skabes strukturelle rammer, der støtter op om børn og unges sunde levevis både i lokalmiljøet og på nationalt plan.

Gå på opdagelse i flere kilder om vægtstatus, mad- og måltidsvaner