Forbrugsanalyse for bælgfrugter

Rapport fra Aarhus Universitet om danskernes forbrug af bælgfrugter. Forbrugsanalyse for bælgfrugter tager udgangspunkt i en litteraturgennemgang, hvor forskerne er dykket ned i den eksisterende viden på området. Dertil indeholder rapporten resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt omkring 600 danskere, med en ligelig fordeling mellem køn og mellem brugere og ikke-brugere af bælgfrugter, hvor forskerne fra Aarhus Universitet i store træk har fået bekræftet resultaterne af litteraturgennemgangen, samt fokusgruppeinterviews, der kaster lys over, hvad der driver danskernes forbrug af bælgfrugter.

I rapporten fremgår det, at under 10 % af danskerne spiser bælgfrugter ugentligt. Forbruget er størst hos unge og personer bosat i de større byer. Generelt har danskerne ikke særlig stort kendskab til bælgfrugter, men der er en interesse for bælgfrugter hos danskerne, og mange ønsker at spise flere i fremtiden. Der er et mønster, hvor de hyppige brugere af bælgfrugter er villige til at spise endnu flere, mens ikke-brugerne ikke er lige så villige til at komme i gang. Det er mangel på inspiration og en god smagsoplevelse, der får dem til at fravælge bælgfrugterne. Særligt efterlyser de retter med få ingredienser, som er nemme at lave, og som er lettilgængelige.