Danskernes sundhed: Den Nationale Sundhedsprofil

Den Nationale Sundhedsprofil er en undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel. Undersøgelsen belyser bl.a. udviklingen i danskernes kostmønstre og vægtstatus. Den Nationale Sundhedsprofil er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU og er udgivet af Sundhedsstyrelsen.

I den landsdækkende undersøgelse udsendes et spørgeskema til omkring 300.000 danskere over 16 år og gennemføres cirka hvert 3. år. I gennemsnit vender 180.000 tilbage på spørgeskemaet, der indeholder informationer om sundhedstilstand, helbred, sociale relationer, sundhedsadfærd og kostvaner. Tal i afsnittet her er baseret på undersøgelserne i 2010, 2013 og 2017. En ny rapport er forventet at udkomme i 2022, og dataindsamling for denne påbegyndte i 2021

De seneste tal fra den repræsentative befolkningsundersøgelse ”Den Nationale Sundhedsprofil” 2017 viste, selvrapporterede tal at 51% af befolkningen har overvægt – 57,7% af mændene og 44,40% af kvinderne, og over tid er det set en stigning i andel med overvægt. Udover at er forskel blandt kønnene viser undersøgelser også, at der er regionale forskelle.

Fra undersøgelsen i 2010 og frem til seneste undersøgelse i 2017 er der en stigning i andelen med overvægt både for kvinder og mænd og i alle aldersgrupper. I 2017 stiger andelen med overvægt hos begge køn med alderen frem til 55-64 alderen, hvor den igen falder (i 2010 og 2013 stiger andelen af personer med overvægt indtil 65-74 år). I 2017 havde 69,5% af mændene i alderen 55-64 år overvægt, og i samme alder havde 52,2% af kvinderne overvægt.

Danskernes kost

Kigger man på danskernes kost, viser undersøgelsen, at 15,9 % af den voksne befolkning har usunde kostmønstre. Her har mænd, på tværs af alder, den største andel.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 er der totalt 81,6%, der ikke lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for fiskeindtag på 350 g pr uge. 80,8% af mændene og 82,5% af kvinderne lever ikke op til anbefalingen.

Blandt voksne danskere i seneste undersøgelse fra 2017 var der i gennemsnit 59,30% af kvinderne og 44,80% af mændene, der dagligt spiste frugt. I 2010 lå gennemsnittet på 76,10 % for kvinder og 56,50 for mænd. For begge køn stiger andelen, der spiser frugt dagligt frem til 55-64-års alderen, hvor indtaget igen falder. Generelt set har kvinder et højere indtag af frugt end mænd i alle aldersklasser.

Der er en tydelig sammenhæng mellem usund kost og uddannelsesniveau. Blandt danskere med en lang videregående uddannelse har 5,4% usunde kostmønstre. Blandt danskere med grundskole som højeste uddannelsesniveau har 26,7% sunde kostmønstre.

Se Den Nationale Sundhedsprofil 2017 her.

Find databasen her