Analyse af danskernes syn på klima og bæredygtighed

Med denne analyse har Landbrug & Fødevarer undersøgt danskernes holdninger til og prioriteringer inden for klima, miljø og bæredygtighed. Rapporten kommer ind på, hvilke bæredygtige handlinger danskerne helst selv vil bidrage med, hvad danskerne mener har størst betydning, og hvad de vurderer er nemmest og sværest selv at gøre.

Find rapporten her – kig under 14. januar 2020.