Børn og unges sundhed og trivsel – anbefalinger til kommuner

Denne publikation fra Sundhedsstyrelsen skal inspirere kommuner til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, der er målrettet børn og unge. Den indeholder en samling af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kommunale indsatser til børn og unge med fokus på: mental sundhed, mad og måltider, fysisk aktivitet, overvægt, tobak og alkohol.

Hent anbefalingerne her.