Børn og unges sundhed og trivsel – anbefalinger til kommuner

Denne publikation fra Sundhedsstyrelsen skal inspirere kommuner til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet. Den indeholder en samling af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der skal give viden om og inspiration til at understøtte et sundt og aktivt børne- og ungeliv.

Hent anbefalingerne her.