Nøglehullet og Fuldkornsmærket viser at sundhedsanprisninger bruges som forbrugerinformation

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Projektet om sundhedsanprisninger som forbrugerinformation tager udgangspunkt i cases, hvor sundhedsanprisninger, der kan støtte op om evidensgrundlaget for De officielle Kostråd, afprøves i praksis. Projektets resultater er viden om, hvorvidt og i givet fald hvordan sundhedsanprisninger på udvalgte basisprodukter kan bidrage til, at danskerne får nemt ved og lyst til at spise sundere. Projektet blev gennemført i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad).

Afdækker om sundhedsanprisninger kan afhjælpe ernæringsmæssige udfordringer

Siden december 2012 har det været muligt for virksomheder i Europa at anvende en række godkendte sundhedsanprisninger i markedsføringen af deres produkter, hvis de opfylder en række specifikke krav. Derfor er det interessant at få afdækket, hvorvidt sundhedsanprisningerne kan anvendes i forbindelse med de ernæringsmæssige udfordringer vi ser i befolkningen.

De godkendte anprisninger kan opfattes som tekniske og svære at forstå for forbrugerne og dermed også være uinteressante for virksomhederne at anvende. Derfor tillader lovgivningen, at anprisningerne kan tilpasses til målgruppen, hvis det øger forbrugerforståelsen og holder sig indenfor det videnskabelige grundlag som anprisningen er godkendt på. Der er behov for mere viden om hvilken betydning det har for forbrugernes motivation for at spise sundere, hvordan sundhedsanprisningerne formuleres, ligesom det er vigtigt for virksomhederne at vide hvilken grad af fleksibilitet som lovgivningen giver mulighed for. Endelig vil projektet bidrage til, at myndighederne får praktisk erfaring med implementering af den nye lovgivning.

Koncept: Relevante godkendte sundhedsanprisninger

DI Fødevarer og Fødevarestyrelsen udvikler i fællesskab et diskussionsoplæg om, hvilke af de godkendte sundhedsanprisninger, der er relevante i forhold til de ernæringsfaglige udfordringer vi ser i Danmark. Udgangspunktet vil være evidensgrundlaget bag De officielle Kostråd, viden om hvilke virksomheder, der kunne være interesseret i at bidrage med produkter til projektet og Fødevarestyrelsens kommende rapport om bl.a. sundhedsanprisninger fra MAPP-centeret. På den baggrund besluttes, hvilke produkter med tilhørende anprisninger, der skal arbejdes videre med. Det kan være basisprodukter som brød, mælk, fisk eller kød, der kan understøtte indtaget af fibre/fuldkorn, D-vitamin, fisk, fødevarer med lavt/reduceret saltindhold.