Sund Vægt – Center for børn og unge

Sund Vægt er et tilbud fra Center for børn og unge, Københavns Kommune til børn og unge i alderen 2-16 år, som har svær overvægt. Behandlingen har fokus på og inddrager hele familien. Med udgangspunkt i tværfagligt samarbejde består behandlingen af familiesamtale, madværksted, motionshold og psykologsamtaler.

Læs mere om konceptet Sund Vægt.

Der er foretaget en kvalitativ og en kvantitativ evaluering af konceptet Sund Vægt.