Policies to promote healthy eating in Europe: a structured review of policies and their effectiveness

Denne videnskabelige artikel Policies to promote healthy eating in Europe: a structured review of policies and their effectiveness, skrevet i regi af Eatwell-projektet, finansieret af Europa-Kommissionen, giver et overblik over politiske tiltag, der skal fremme sundere kostvaner blandt EU-borgere. Herudover fremvises en struktureret kortlægning af eksisterende tiltag i Europa.

Hent artiklen her