Notat om fremskrivning af prævalensen af overvægt i Danmark til 2045.

Kræftens Bekæmpelser har lavet dette notat, hvor de laver en fremskrivning af prævalensen – elle fore i overvægt i Danmark baseret på selvrapporterede oplysninger om BMI fra den nationalt repræsentative befolkningsundersøgelse ”Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil”.

Forekomsten er stigende over tid, og ifølge notatet kan det forventes, at mere end 66% af den voksne danske befolkning vil have overvægt i 2045, hvis udviklingen fortsætter som hidtil observeret.