Mad og Minder

Mad og Minder er et spil og dialogværktøj udarbejdet af Odense Kommune. Dialogværktøjet kan bruges i det forebyggende arbejde mod underernæring blandt ældre og demente.

Samtale om mad og minder

Mad og Minder er et fysisk spil, som består af forskellige billedkort af mad. Billederne skal stimulere sanserne hos de ældre og demente, samt deres vække hukommelse, og herigennem starte en god dialog. Dialogværktøjet kan også bruges som en appetitvækker inden måltidet går igang.

Viden om de ældres historier og madvaner kan bruges aktivt af køkken- og plejepersonalet på plejecentre. Herudover kan spillet bruges i privat regi, som et værktøj til dialog mellem demente og pårørende eller mellem børn og bedsteforældre.

Læs mere om dialogværktøjet.

Spillet kan købes af plejecentre samt af private personer. Køb spillet her.