Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne

Formålet med denne håndbog fra Sundhedsstyrelsen er at understøtte kommunernes forebyggende indsats på ældreområdet. Målet med en forebyggende indsats er, at ældre mennesker kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt samt bevare sundhed, trivsel og funktionsevne.