Tilmeld dig Rådets nye ‘Netværk for sundhed og klima i professionelle køkkener’

I Rådet for sund mad er der oprettet et nyt netværk med fokus på de professionelle køkkener, det er Fødevarestyrelsen og Madkulturen, der står bag netværket. I 2024 arrangeres der tre møder i Netværk for sundhed og klima i professionelle køkkener med forskellige temaer, alle medlemmer i Rådet kan deltage.

Det første møde er den 15. april kl. 13.00 – 15.30 på Københavns Rådhus. Københavns Kommune er vært, og temaet er kommunens erfaringer fra implementeringen af pejlemærkerne, som blev udviklet som  middel til at indfri målsætningen om 25 procent lavere klimaaftryk i måltider i Københavns Kommune – Pejlemærker for klimavenlige og sunde måltider | Mad og Måltider (kk.dk)

Programmet er:

 • Velkommen til netværksmødet
 • Værten – Københavns Kommune – har ordet
 • Kort om baggrunden for udarbejdelsen af pejlemærkerne v. Københavns Kommune
 • Hvilke udfordringer har de mødt i praksis – og hvordan har de grebet udfordringerne an? v. Meyers Madhus
 • Et kig ind i data bag evalueringen med fokus på daginstitutions- og ældreområdet: Hvordan har arbejdet med pejlemærkerne influereret på de faktiske indkøb? Hvad har virket? Og  hvilke opmærksomhedspunkter er nødvendige fremover? v. Ellen Trolle, DTU Fødevarerinstituttet
 • Pejlemærkerne debatteres på baggrund af oplæggene, det sker i to grupper med fokus på henholdsvis daginstitutioner og  ældreområdet
 • Opsamling i plenum. Er der evt. basis for et projekt?
 • Evaluering af dagens møde. Forslag til temaer og værter for kommende møder.

Spørgsmål og tilmelding til tovholder for netværket Karin Fisker, Fødevarestyrelsen

Tilmeldingsfristen er 5. april.

Det overordnede formål med netværket er:

 • At fremme anvendelsen af Kostråd til måltider i professionelle køkkener og øvrige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.
 • At fremme konkret og anvendelsesorienteret vidensdeling i forhold til implementering af måltider, der tager hensyn til sundhed og klima blandt rådets medlemmer.
 • At skabe et forum med mulighed for sparring og udveksling af nye idéer til inspiration.