Bæredygtige offentlige fødevareindkøb – status og perspektiver

Det overordnede formål med rapporten Bæredygtige offentlige fødevareindkøb – status og perspektiver fra DTU Fødevareinstituttet har været at afdække både bredden i arbejdet med bæredygtigt og sundt fødevareindkøb i den offentlige kostforplejning samt give eksempler på ”best practice” på området. Dette kan være med til at give inspiration til de enkelte kommuner, regioner og til de statslige enheder omkring det videre arbejde med offentlige fødevareindkøb. Det kan samtidig være med til at give en faglig baggrund og perspektiver for fremtidige prioriteringer og politiske beslutninger på området.