The Nordic Monitoring System

The Nordic Monitoring System fra Nordisk Ministerråd omhandler i alt 4958 børn, hvoraf der var 835 danske børn i alderen 7-12 år og i alt 18.000 deltagere fra Norden, hvoraf 2000 var voksne danskere i hver af de to undersøgelser fra hhv. 2011 og 2014. Tal fra The Nordic Monitoring System er selvrapporterede tal baseret på spørgeskema og telefoninterviews. Tal herunder omhandler undersøgelserne fra 2011 og 2014.

I gennemsnit var der i 2014 11,5% af børnene, der havde overvægt eller svær overvægt. Fordelt på køn havde 11,5% af drengene og 11,6% af pigerne overvægt eller svær overvægt. 47,3% voksne danskere overvægt eller svær overvægt. Fordelt på køn havde 55,9% af mændene og 38,3% af kvinderne overvægt eller svær overvægt.

I 2014 havde 12,6% af børnene et usundt kostmønster, 11,1% drenge og 14,2% piger havde et usundt kostmønster. For drengene faldt andelen med et usundt kostmønster fra 2011-2014 fra 12,3% til 11,1%, mens den steg for pigerne fra 11,5% til 14,2%. Hos de voksne var der i gennemsnit var 22,7%, som havde et usundt kostmønster. 27,5% mænd og 17,9% kvinder havde et usundt kostmønster. Fra første måling i 2011 og frem til seneste undersøgelse i 2014 var, der ingen ændring for kvinderne, mens der var en stigning fra 24,5% til 27,5% hos mændene.

I gennemsnit indtager 95,8% af børnene, fuldkorn dagligt og fordelt på køn er det 94% af drengene og 97,6% af pigerne. Hos voksne var der i gennemsnit 96,1% af deltagerne i undersøgelsen der dagligt indtager fuldkorn som en del af kosten. Fordelt på køn betyder det, at 94,9% af mændene og 97,3% af kvinderne.

I undersøgelsen var der13,6% af børnene med et højt indtag af mættet fedt. Der blev registreret et højere indtag af fed mad hos pigerne med 16,20% sammenlignet med drengene på 11%. Hos de voksne var der 28,3% med et højt indtag af mættet fedt, og fordelt på køn var der 31,6% og 25% af kvinderne.

16,5% af drengene og 11,6% af pigerne, spiser fisk til aftensmad 2 gange om ugen. For begge køn er, der en markant stigning i indtag fra 2011 og frem til 2014. For de voksne var der i gennemsnit 21,7%, som indtog fisk som hovedret to gange om ugen, 20% af mændene og 23,5% af kvinderne. For begge køn var der et fald i indtaget fra undersøgelsen i 2011 og frem til undersøgelsen i 2014.

Hos børn i alderen 7-12 år var der i gennemsnit 18,2% af børnene, der indtog fem styk eller flere frugt eller grønt dagligt. Hos drengene var der 18,90%, der dagligt indtog fem styk eller mere frugt eller grønt og for pigerne var der 17,30%. For drengene var, der en øgning i indtaget siden 2011, hvor der for pigerne var en nedgang. 13% af voksne danskere, oplyste at de indtog 5 eller flere frugt/grøntsager dagligt. Hos kvinderne var, der 16% der oplyste at de dagligt indtog 5+ frugt/grøntsager og for mændene var tallene 9,9%. For begge køn var, der en svag nedgang i indtaget fra første undersøgelse i 2011 til andre undersøgelse i 2014.

Hos børn alderen 7-12 år er der i gennemsnit 22,1%, der har et højt indhold af sukkerholdig mad og drikke i kosten fra seneste undersøgelse, men at indtaget faldet siden 2011. Fordelt på køn er der 21% af drengene og 23,2% af pigerne, der har et højt indhold af sukkerholdig mad. Hos voksne er der et gennemsnit på 32,4% og fordelt på køn er der 35,2% af mændene og 29,4% af kvinderne, der har et højt indhold af sukkerholdig mad i kosten. Overordnet set har mænd et højere indtag af sukkerholdig mad sammenlignet med kvinderne.

Find undersøgelsen her