Sundhedsprofil for børn født i 2018 fra Databasen Børns Sundhed

Tal i Databasen Børns Sundhed er baseret på målinger og vejninger af børn i henholdsvis 6-10 måneders alderen og ved indskoling af sundhedsplejersker. Tal for spædbørn 6-10 måneder fra perioden 2016-2019 er inkluderet her. Tallene er baseret på oplysninger fra 33 kommuner og ca. 22.000 børn pr år/måling. Andelen varierer mellem 5% og 5,1% i perioden. I de øvrige vægtklasser varierer andelen ligeledes kun ganske lidt. For børn født 2019 havde 75,4 % normalvægt, 17,6 % var i risiko for overvægt og 2 % havde undervægt.

Find undersøgelsen her