Skolebørnsundersøgelsen 2018

Skolebørnsundersøgelsen HBSC fra Sundhedsstyrelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children – a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 50 lande med ca. 4500 børn fra hvert land og gennemføres cirka hvert fjerde år. Tallene omhandler børn i alderen 11, 13 og 5 år og er selvrapporterede via spørgeskema.

Find den internationale del af undersøgelsen her.

I 2018 havde 18% af de 15-årige drenge og 13% hos pigerne overvægt. Hos de 11-årige piger havde 9% af overvægt og 11% af de 11-årige drenge. Hos de 13-årige havde 11% af pigerne og 8% af drengene overvægt.

I 2018 var var der i gennemsnit 54 % af børn i alderen 11, 13 og 15 år, der spiste frugt og/eller grønt dagligt. Med 47 % var der færrest 15-årige drenge, der spiste frugt og/eller grønt dagligt. Med 59 % havde 15-årige piger den største andel, der dagligt spiste frugt og/eller grønt.

I 2018 var der i gennemsnit 6 % af børnene, der dagligt indtog slik eller chokolade med et spænd mellem 5 % og 7 %. Der ses en positiv udvikling i rapporteret dagligt indtag af slik og chokolade med et fald på 20 procentpoint fra 2002 og frem til 2018

I 2018 indtog i gennemsnittet på 7% af skolebørnene dagligt sukkersødet sodavand. I alle aldersgrupper er der en højere procentandel drenge, der indtager sodavand sammenlignet med pigerne.

I 2018 var der i gennemsnit 80% af børnene, der oplyste, at de spiser morgenmad på alle ugedagene. Der er dermed omkring 20% af børnene, der springer morgenmaden over en eller flere gange om ugen. Der er små variationer i aldersgrupperne, men tendensen er, at færre af de 15-årige spiser morgenmad sammenlignet med de yngre aldersgrupper i alle målingerne.

Gå på opdagelse i flere kilder om vægtstatus, mad- og måltidsvaner