Skolebørnsundersøgelsen 2018

Skolebørnsundersøgelsen HBSC fra Sundhedsstyrelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children – a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 50 lande med ca 4500 børn fra hvert land og gennemføres cirka hvert fjerde år. Tallene omhandler børn i alderen 11-15 år og er selvrapporterede via spørgeskema.

I 2018 havde 18% af de 15-årige drenge og 13% hos pigerne overvægt. Hos de 11-årige piger havde 9% af overvægt og 11% af de 11-årige drenge. Hos de 13-årige havde 11% af pigerne og 8% af drengene overvægt.

I den internationale del af undersøgelsen blev de højeste rater af overvægt hos de 11-årige piger registreret på Malta, hvor havde 34% overvægt, og hos de 11-årige drenge 44% overvægt og laveste målte rater i Kasakhstan med 8% hos pigerne og 16% hos drengene.

Hos alle de 13-årige i undersøgelsen var de højeste rater af overvægt målt hos 21% af pigerne fra Malta med 35% og i Nord Makedonien med 39% overvægt hos de 13-årige drenge. De laveste rater af overvægt hos de 13-årige blev registreret i Kasakhstan med 8% hos de 13-årige piger og 11% hos de 13-årige drenge.

Hos de 15-årige var de højeste rater af overvægt registreret på Malta for begge køn med 30% hos piger og 41% hos drenge. De laveste rater af overvægt var hos børnene i Kasakhstan med 6% hos pigerne og 9% hos drengene.

I 2018 var der i gennemsnit 54% af børnene, der spiste frugt og grønt dagligt. Med 47% var der færrest drenge, der spiste frugt og grønt dagligt. Pigerne i samme aldersgruppe toppede med 59%, der spiste frugt og grønt dagligt.

I 2018 var der i gennemsnit 6% af børnene, der dagligt indtog slik eller chokolade. I samme måling var der for de 11-årige 5% af pigerne og 7% af drengene, der indtager de søde sager dagligt. Blandt de øvrige aldersgrupper ligger både piger og drenge inden for samme spænd. Der er set en meget positiv udvikling i rapporteret indtag af slik og chokolade med et fald på 20 procentpoint fra 2002 og frem til målingerne i 2018. Der er små forskelle i indtag kønnene i mellem, men der er en tendens til, at lidt flere drenge dagligt indtager søde sager end pigerne.

I 2018 indtog i gennemsnittet på 7% af skolebørnene dagligt sukkersødet sodavand. I alle aldersgrupper er der en højere procentandel drenge, der indtager sodavand sammenlignet med pigerne.

I 2018 var der i gennemsnit 80% af børnene, der oplyste, at de spiser morgenmad på alle ugedagene. Der er dermed omkring 20% af børnene, der springer morgenmaden over en eller flere gange om ugen. Der er små variationer i aldersgrupperne, men tendensen er, at færre af de 15-årige spiser morgenmad sammenlignet med de yngre aldersgrupper i alle målingerne.

Find den danske del af undersøgelsen her.

Find den internationale del af undersøgelsen her.