Vurdering af sundhedsøkonomiske gevinster ved øget overholdelse af kostrådene

Danskernes kostvaner ligger generelt langt fra De officielle Kostråd. Og mere end halvdelen af den voksne del af befolkningen har overvægt. Det har konsekvenser for individernes sundhed og for samfundet. Denne rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet vurderer de sundhedsøkonomiske gevinster ved øget overholdelse af kostrådene. I rapporten analyseres en række scenarier, som hver især repræsenterer en øget efterlevelse af forskellige danske kostråd hos forbrugerne. Rapporten er udarbejdet for Fødevarestyrelsen i henhold til aftalen mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rapportens konklusionen er, at Danmark hvert år kan undgå omkring 1.000 dødsfald og opnå en sundhedsøkonomisk gevinst på 11-12 milliarder kroner, hvis forbrugerne i højere grad spiser efter De officielle Kostråd.

Forskerne bag rapporten har en række forbehold for deres konklusioner. Der er således tale om estimerede gevinster, som bygger på en række beregningsforudsætninger. 

Hent rapporten her.