Voksne danskeres kost- og aktivitetsvaner under den første nationale COVID-19 nedlukning i foråret 2020

En undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at Danmarks coronanedlukning i foråret 2020 resulterede i mindre sunde kost- og aktivitetsvaner i form af mere sødt og betydelig mere skærmtid.

Undersøgelsen viser også at der er store sociale forskelle. Gruppen med kort uddannelse og lav indkomst har haft de mest usunde kost- og aktivitetsvaner. Forskerne vurderer, at undersøgelsen styrker grundlaget for fremadrettet at have særligt fokus på gruppen med kort uddannelse og lav indkomst i indsatser rettet mod at fremme sundere kost- og aktivitetsvaner.

Læs mere og find rapporten her.