Sundhedsprofil for børn født i 2018 fra Databasen Børns Sundhed

Tal i databasen Børns Sundhed fra Statens Institut for Folkesundhed er baseret på målinger og vejninger af børn og unge i hhv. 6-10 måneders alderen og ved indskoling af læge eller sundhedsplejerske. Tal fra perioden 2015-2018 er inkluderet, og er baseret på oplysninger fra 33 kommuner og ca. 22.000 børn pr år/måling. Tallene indikerer, at overvægt og svær overvægt hos spædbørn er steget svagt over de seneste år. Andelen af børn med overvægt/svær overvægt varierer fra 4,8 % i 2015 til 5,1 % i 2018.

Til gengæld var 75,4% af børnene normalvægtige, 17,6% var i risiko for overvægt og knap 2% havde undervægt i 2018.

Find undersøgelsen her