Sundhedsøkonomiske effekter ved efterlevelse af klimavenlige kostråd

Rapport fra København Universitet, der giver en vurdering af de potentielle sundheds- og samfundsøkonomiske gevinster, såfremt befolkningen lever efter anbefalingerne i De officielle Kostråd. Vurderingerne bygger på beregninger ved hjælp af en økonomisk model, som dels beskriver husholdningernes tilpasninger af fødevareforbruget i relation til specifikke kostanbefalinger og dels beskriver de sundhedsmæssige og sundhedsøkonomiske konsekvenser af disse kostændringer.

Rapportens beregninger tyder generelt på, at der kan være betydelige sundhedsmæssige og sundhedsøkonomiske gevinster at hente, såfremt befolkningen efterlever de officielle klimavenlige kostråd.