Sund Mand – Litteraturstudiet

Dette litteraturstudie fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er en del af forebyggelsesprojektet Sund Mand, som sigter mod at forebygge udvikling og forværring af diabetes hos erhvervsdygtige mænd.

Litteraturstudiet giver et overblik over sundhedsinterventioner rettet mod de erhvervsdygtige mænd, som har en særlig høj risiko for at udvikle diabetes.

Litteraturstudiet kan hentes her