Spotlight on adolescent health and well-being

Rapport fra WHO der dækker studiet The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), som den danske Skolebørnsundersøgelse hører under.

Her sammenlignes sundhedsdata for 11-, 13- og 15-årige på tværs af europæiske lande – herunder vægtstatus og madvaner. Data er indsamlet i 2017/18.