Social ulighed i sundhed og sygdom

Rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), med bistand fra Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe i social ulighed i sundhed.

Formålet med rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom” er at give en status for den sociale ulighed i sundhed og sygdom i Danmark, samt beskrive udviklingen i perioden 2010-2017. Rapporten indeholder 69 indikatorer, der alle vurderes i forhold til befolkningens uddannelsesbaggrund og på den måde viser, om der er sociale forskelle i sundhed og sygdom. Rapporten berører bl.a. overvægt hos børn og svær overvægt hos voksne.