Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud

Rapporten Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud bygger på resultater fra aktionsforskningsprojekt fra DPU, Aarhus Universitet. Formålet med studiet var, at den indsamlede data skulle skabe ny viden om, hvordan iscenesættelsen og gennemførelsen af måltidet bliver gennemført i dagtilbuddet. Der blev bl.a. kigget på, hvordan struktur og rammer har indflydelse på børns spisevaner i hverdagen, samt om en motiverende tilgang til måltidet kan fremme børnenes madglæde og maddannelse.

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen er der samlet ti tværgående anbefalinger, som bl.a. peger på, at bevidste organisatoriske ramme samt en bevidst pædagogiske vision for måltidet er vigtig.

Hvis du er interesseret, kan rapporten hentes her.