Potentiel ernæringsmæssig effekt af at spise Nøglehulsmærkede produkter

I denne rapport fra DTU Fødevareinstituttet beregnes effekten på næringsstofsammensætning ved at udskifte en normal kost med en Nøglehulsmærket kost, der er baseret på Nøglehulskriterier fra 2015 og med produkter på markedet i 2017.

Er du interesseret, kan rapporten hentes hos DTU Fødevareinstitut. Kig under år 2019.